Allard Pierson
Allard Pierson
Allard Pierson
Allard Pierson
Allard Pierson
  >   Projecten   >   Inbreiding Allard Pierson museum

MVB Bouw is gevraagd om een inbreiding te bouwen voor het Allard Pierson museum

Dit project wordt gerealiseerd aan de Turfdraagsterspad, binnen de rooilijn van het gebouw. Het Allard Pierson is het museum en kenniscentrum van de Erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze ontstond februari 2018 door een samenvoeging van het Allard Pierson Museum en het naastgelegen Bijzondere Collecties, eveneens verbouwd naar het ontwerp van atelier PRO (2007).

Het Allard Pierson Museum bestaat al sinds 1934 als onderdeel van de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1976 gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van De Nederlandsche Bank. Het gebouw is een Rijksmonument en heeft gedurende zijn vroege geschiedenis verschillende functies gehad van klooster, Gasthuiskerk en kazerne. Met en na de ingebruikname door De Nederlandsche Bank zijn er diverse vergaande bouwkundige ingrepen gedaan op de bestaande bebouwing. Na een grondruil met de gemeente Amsterdam verhuisde de bank in de jaren zeventig naar een andere locatie. Zodoende kon het gebied tussen de Oude Turfmarkt, Kloveniersburgwal, Grimburgwal en Nieuwe Doelenstraat ingericht worden voor de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Sinds de verbouwingen voor de huisvesting van Allard Pierson Museum in 1976 zijn er daarna geen bouwkundige ingrepen gedaan. Uit behoefte naar meer ruimte is aan atelier PRO in 2016 gevraagd om een ontwerp te maken voor de inbreiding. Uitgangspunt voor de voorgestelde herinrichting is dat het bestaande gebouw logistiek wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met de bouwhistorische en architectonische kwaliteiten.

De inbreiding
Er zal een extra ruimte gecreëerd worden ‘achter’ de huidige ingang, bovenop een laag deel van het gebouw, binnen de bestaande rooilijn. Deze plek wordt gekarakteriseerd door een ontmoeting van diverse achtergevels en aanbouwen. Met de transparante nieuwbouw uit staal en glas blijft dit ensemble leesbaar en worden de diverse hoogtesprongen gebonden met een nieuwe voorgevel. Door de nieuwe inbreidingsruimte te verbinden met de bestaande ruimtes in het gebouw wordt een compactere routing door de collectiepresentaties gecreëerd. Dat is belangrijk omdat met name het toeristische publiek (een belangrijke nieuwe doelgroep) niet voor tentoonstellingen maar voor de semipermanente opstelling zal komen.

Entree
Door de ingangsbalie en de winkel uit de huidige entreehal te verplaatsen krijgt deze monumentale ruimte weer meer lucht en moet dienst gaan doen als vrij toegankelijke semipublieke ruimte. De grote monumentale deuren worden weer zichtbaar gemaakt vanaf de straat door het storende, later toegevoegde, glazen portaal te verwijderen.

Alle projecten
Contact
Locatie
Amsterdam
Amsterdam
Monumentaal gebouw
Contactformulier

Kom in contact met .

Wilt u in contact met ons komen omtrent dit project of heeft u andere vragen? Vul dan onderstaand formulier in.
U kunt ook direct mailen naar info@mvbbouw.nl Tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar via 020 - 63 22 621